Lubitel - Cāmeres
Español


Principalment es van fabricar 4 models, aúnque exiten diversos models basats o fabricats amb altres noms.

Lubitel: Aquestes cāmeres van ser fabricades per LOMO des de 1950 fins al 1956. A prop d'1.334.600unitats van ser fabricades.

Lubitel-166: Van ser fabricades per LOMO des de 1977 fins al 1980.

Lubitel-166B: Fabricades des de 1980 per LOMO.

Lubitel-166U: Aquestes cāmeres van ser produïts per la fàbrica LOMO des de 1980. Aquesta cambra està realitzada casí completament en plastico, encara que no és una cambra de joguina.

Lubitel-2: Produïdes des de 1955 fins al 1979 es van realitzar a prop de 2.160.000 còpies. Té disparador automàtic i sincronitzador amb flaix.

Lubitel 166+: Fabricada a partir de 2008 per la Lomographic Society, és una versió actualitzada de la Lubitel 166.


Lubite.es - Versión móvil